--

موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی

مهندسی نرم‌افزار - ورودی مهر 89

پیوند‌های مهم
آخرین نوشتار‌های کانون ادبی
نویسندگان وبلاگ
علی بهرامی‌نژاد
150بار تا به حال دست به قلم برده
مژگان جباری
88بار تا به حال دست به قلم برده
سید علی سیدی کیانور
98بار تا به حال دست به قلم برده
محمود اسدی
6بار تا به حال دست به قلم برده
محمدرضا هنرخواه
35بار تا به حال دست به قلم برده
عبدالحسین
9بار تا به حال دست به قلم برده
جواد- z
13بار تا به حال دست به قلم برده
ابوالفضل اکبری
89بار تا به حال دست به قلم برده
جمشید اصغری
7بار تا به حال دست به قلم برده
حمید
72بار تا به حال دست به قلم برده
فلاح
14بار تا به حال دست به قلم برده
جمعی از دوستان ما
فارغ التحصیلان موسسه آموزشی غیاث الدین جمشید کاشانی - هشتاد و نهی ها

فارغ‌التحصیلان‌تیرماه 91


فارغ‌التحصیلان‌تیرماه 91

 

 

  فارغ‌التحصیلان‌تیرماه 91

جهت انجام امورتسویه حساب تا تاریخ 5/6/91 مهلت دارند به موسسه‌ مراجعه‌ نمایند. درغیراینصورت‌کلیه‌عواقب‌ناشی ازتاخیردرصدورمدرک برعهده شخص می باشد .همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

اداره فارغ التحصیلان

(سامان)

دانشجویان کامپیوتر غیاث الدین جمشید کاشانی
مشاهده آمار بازدید وبلاگ